Ca sỹ Triệu Trang

Là một đơn vị đồng hành cùng tôi hơn 10 năm qua, Media Hoàng Vũ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trên con đường phát triển sự nghiệp. Là một ca sỹ, tôi rất cần những đơn vị xây dựng thương hiệu uy tín để hợp tác. Tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của Team Hoàng Vũ và chúng tôi đang triển khai những dự án lớn tiếp theo.