Editor Đức Thịnh

Là một học viên vừa hoàn thiện nội dung đào tạo chuyên sâu tại Media Hoàng Vũ. Tôi tự tin áp dụng thực tế vào công việc hiện tại của mình và gặt hái được một số thành công nhất định. Xin gửi lời cảm ơn đến Anh Vũ, một trong những người anh, người thầy tận tâm.